Antologia

cv▲ O opowiadaniu Chłopczyk z fotografii wspominałem kilkakrotnie, najwcześniej w 2012 roku. Szybko też podzieliłem się pierwszą wersją. W końcu dokończyłem je i opublikowałem online. Rozmowy z krwawym umysłem dobiegły końca. Forma trzynastej, ostatniej, różnić się będzie od poprzednich. Znalazłem im wspólne miejsce. Trwają prace nad Antologią, nieoficjalnym i limitowanym wydawnictwem, w którym oprócz wspomnianych prac znajdą się także trzy recenzje Krwawego umysłu (z trzech różnych blogów) oraz recenzja Katarzyny Kalickiej, opublikowana na stronie elewatorkultury.org; fragment powieści, nad którą prace rozpocząłem w tym roku (niezwiązanej z Krwawym umysłem, ani trylogią eXeX), materiały dodatkowe i zdjęcia z opisami oraz szkice. Nakład nie został jeszcze ustalony, jednak nie powinien przekroczyć 15. egzemplarzy. 24 września podzieliłem się okładką Antologii.

Reklamy